Nyheter

 

 

 

 
 

2020-08-31

RobotCenter Laxå hjälper till att starta om Sverige efter Corona.

Våra tekniker står redo att hjälpa till med bl a uppstart, omflyttningar, service - samt offerering av såväl nya som 

begagnade robotanläggningar.


2020-02-13

Handla delar direkt i vår webbutik, klicka

2019-11-05

Vi erbjuder nu reparation och utbytessystem när det gäller kretskort, motorer och delar till ABBs robotar. 2019-09-09

Följ oss på Facebook


2018-12-07

RobotCenter Laxå växer vidare.

RobotCenter anställer Stefan Olsson för att kunna ge våra kunder en ännu bättre

och snabbare service.

Stefan kommer att arbeta med service, support och därtill hörande försäljning.

Vi hälsar Stefan välkommen till RobotCenter.


2018-05-25

Viktig information hur om hur RobotCenter Laxå AB behandlar dina personuppgifter.


Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR),

som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter vi

 behandlar för att skicka information till dig.

RobotCenter Laxå AB respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter som

 vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vad samlar vi in ?
Vi samlar in begränsade personuppgifter om dig. "Personliga data" är data som kan

användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när

du träffar oss personligen, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev,

kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig.

Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, jobbtitel och bransch.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din

yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika arrangemang.

Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga

sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi uppgifterna ?


Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

- Maila eller ringa dig,skicka dig nyhetsbrev och information om våra erbjudanden.


Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter

tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer

för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här

meddelandet använder vi oss av våra intressen när det gäller att upprätthålla

normala affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson

inom ditt företag.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver personuppgifter för ovan nämnda ändamål

har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer vid exempelvis

kundengagemang.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge

du fortsätter att vara vår kunds kontaktperson eller som du är mottagare av

våra infobrev. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med

det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina

personuppgifter från vårt register.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda

dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång.

Vi granskar regelbundet våra policyer och rutiner för att säkerställa att våra system

är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia.

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i

vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller

raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna t

illhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi

databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från

vårt register.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla

detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.
2018-01-25


RobotCenter Laxå AB levererar ut flera Robotsvetsstationer däribland  till Plåt och Laserteknik

i Trollhättan

"Svetsrobotstationen har levererats av RobotCenter Laxå och vi är mycket nöjda med såväl

leverans, installation och igångkörning" säger PLT´s VD Jan Björk. 

Under de senaste månaderna har tre robotstationer exporterats med installation och igångkörning och

resterande har sålts och installerats till kunder runtom i Sverige.

De närmaste veckorna installeras en anläggning i Estland, en ny station till en ny kund i Östergötland

samt en större ombyggnad av en befintlig cell med sex robotar för en trogen kund i Västergötland.

Artikel, klicka länk

 2016-06-12

RobotCenter Laxå AB´s erbjudande innehåller nu även "hyr-möjligheter".

Självfallet är en traditionell försäljning av en anläggning det vanligaste men vi har nu vid flera tillfällen

även gjort sk hyrupplägg.med kunder. Vi kan även medverka till bra leasingupplägg i de fall kunden

själv saknar bra kontakter. Hör av er till oss för att diskutera den bästa lösningen för er..


2015-09-15

RobotCenter Laxå AB utökar sitt erbjudande med fixturer och specialkonstruerade gripdon etc.

Vår nya satsning har efterfrågats av våra kunder och när beslutet togs så resulterade det omgående i i

ordrar på drygt 2 MSEK.

Magnus Andersson kommer att ingå i Robotcenters säljstyrka med

speciell inriktning mot fixturering.


Tillverkningen av de nya komponenterna kommer att ske hos Total Innovation.
Klicka på länken

http://www.metal-supply.se/article/view/219640/robotcenter_laxa_satsning_ger_resultat#.VfpsJE3slcw


2015-09-14

Lennart Johansson börjar hos RobotCenter Laxå AB

Lennart Johansson med mångårig erfarenhet från bl.a ABB Robotics har anställts som ny robottekniker.

RobotCenter Laxå AB växer vidare och fler och fler väljer oss som leverantör vid sina nyinvesteringar

och som långsiktig avtalspartner för rullande servicar.

Lennarts kompetens är därför välkommen och kommer säkert att omgående uppskattas av våra

krävande kunder.


 2015-04-27


Nu är vår nya web-shop "up and running".

Hör av dig för registrering och godkännande om du inte redan gjort det.

Webshopen ligger i flikmenyn högst upp längst till höger

2015-03-04

RobotCenter Laxå AB nyanställer och ökar servicen till sina avtalskunder.                                                                                                       .

Inom kort öppnar vi en helt ny webshop för reservdelar vilket gör det betydligt enklare för alla registrerade

kunder att beställa sina reservdelar.

Vill ni ta del av erbjudandet så kontakta oss redan nu för information och registrering.

Bolaget är nu inne i en hektisk period och levererar på några få veckor ut tre kompletta svetsrobotstationer.

En av våra svetsexperter har dessutom sedan i september pendlat varje vecka upp till övre Norrland

för medverkan i en mycket stor robotinvestering som beräknas vara helt igångkörd under våren.

För att klara uppbyggnaden och administrationen av webshopen har en ny tekniker anställts.


2014-11-14

RobotCenter Laxå växer vidare och behöver nu förstärka med ytterligare medarbetare.

Är du intresserad så klicka här.

Bolaget har under den senaste månaden bland annat exporterat en robotsvetsstation,

levererat en hanteringsrobot, uppgraderat komplett  svetsutrustning samt tagit en viktig

order på ytterligare två robotsvetsanläggningar med leverans inom kort.

Bolaget ställde även ut på Elmia Subcontractor vilket ledde till en ytterligare ökning av

en redan stor offertstock.


2014-04-16

RobotCenter Laxå har under de senaste månaderna genomfört leverans och installation

av ett stort antal robotstationer för svetsning.

Göran Funke meddelar att förfrågningsvolymen är fortsatt hög samtidigt som våra servicetekniker

ständigt ökar antalet nytecknade serviceavtal.

 

 2013-10-18

Orderingången för förra veckan ALL TIME HIGH

Under slutet av förra veckan slog bolaget rekord i orderingång för en enstaka vecka. Vi sålde

tre stycken kompletta robotsystem för bågsvetsning till olika kunder.

Det är glädjande att se att investeringsviljan återkommit till svenska industrikunder och att de

ser fördelarna med att vända sig till oss säger Göran Funke och Krister Nordlund.

 

2013-04-03

RobotCenter i samarbete med Europeisk leverantör av lägeställare och robotbärare.

Läs mer

 

2012-12-15

Fler och fler väljer att teckna avtal med oss för att få bästa support och bästa taxor på

exempelvis allt löpande arbete. Hör av dig till oss för en förutsättningslös diskussion.

 

2012-12-07

RobotCenter Laxå AB har utsetts till ett av länets mest snabbväxande företag.

Läs mer på ALMI´s hemsida

http://www.almi.se/Malardalen/Aktuellt/Tillvaxtligan/                                                                                                                                   

 

 

2012-02-09

RobotCenter Laxå AB har tagit en mycket viktig och strategisk order i 3-miljonersklassen.

Det är en order innehållande ett antal ABB-robotar för bågsvetsning inkluderande

svetsutrustning i form av Fronius CMT-aggregat.

Robotsystemet är ett sk multimove-system där 5 st robotar samtidigt och synkroniserat

svetsar på objekten. Säkerhetssystem, programmering samt installation ingår i ordern.

RobotCenter har varit mycket framgångsrika under de senaste månaderna och kommer

under den närmaste tiden att leverera ett tiotal robotsystem till kunder i hela Sverige.

 

 

  

 2012-01-15

RobotCenter Laxå fortsätter att växa och har nu mer än 100 referenskunder inom

en mängd olika segment.

Tveka inte att kontakta oss om ni funderar på att investera inom robotautomation.


 

  


 


 

 


 

  


 

 

e