Företaget

Robotcenter Laxå bildades 2006 av Krister Nordlund och Kenneth Johansson. Krister och Kenneth är fortfarande kvar som delägare medan huvudägarposten sedan 2008 kontrolleras av LABS AB (Laxå Automationsbyggare).

Bolaget satsar nu kraftigt framåt och som ett led i denna satsning så köpte 2013 Almi Invest AB tillsammans med två privata investerare några minoritetsposter i bolaget.

LABS AB ingår i WIER Group Holding www.wiergroup.se vilket ger oss tillgång till en stor kompetens och kapacitet inom områden som fixturering, simulering, tillverkning, ytbehandling, wireless communication, condition monitoring etc. Dotterbolagen och intressebolagen inom WIER Group omsätter idag drygt 200 Mkr.

     

Medarbetare

   

Krister Nordlund, VD
Försäljning

073-4000 812
krister@robotcenterlaxa.se

 

 

Göran Funke
Säljare robotteknik


 
 Kenneth Johansson
Konsult /Mek-konstruktion

073-4000 912
kenneth@robotcenterlaxa.se

 

 

Per Henberg,  Hjo
Support, Service och Robotteknik

073-8000 836
per@robotcenterlaxa.se

 

 

Ante Lassuri
Robotteknik, El-konstruktion och CE-märkning

070-5659 172
ante@robotcenterlaxa.se


 

  

 

 

 

Lennart Johansson
Support, Service och Robotteknik

073-200 01 74
lennart@robotcenterlaxa.se


 

Stefan Olsson
Försäljning,Support och Service 

073-6795089
stefan@robotcenterlaxa.se


 

 

Ola Nilsson
Konstruktör,Fixturering och mekaniska specialkomponenter

0584-102 90


 

 

 

Anna Karlsson
Löneadministration

0584-102 90


 

 Certified partner ABB Robotics

 

 

 
     
   

Styrelse

   

Per-Ulrik Wier, Ordförande
Tidigare VD för flera stora bolag med internationell verksamhet.
Under sin tid inom Volvo CE var Per-Ulrik styrelseordförande för ett flertal bolag inom koncernen.
Idag ägnas all tid åt hel- eller delägda bolag och P-U är utöver sitt ordförandeskap i RobotCenter Laxå även styrelseordförande för bl.a Oryx Simulations, BackUp-koncernens bolag,Nordic Cooling Solutions och WBK-husen AB. Utöver detta så sitter P-U som extern styrelseledamot i ett flertal bolag.

www.wiergroup.se


     

Stefan Jinnestrand
Företagare och entreprenör i Örebro län samt hälftenägare i Fratrumgruppen som har verksamhet inom branscherna fastighetsmäkleri, fastigheter, restaurang samt lättare industri. Styrelseledamot i egna bolag samt i två delägda bolag.

www.fratrum.se

 
     

 
     

Krister Nordlund
VD för RobotCenter Laxå AB. Tidigare inom ABB Robotics.
15 år inom robotteknik.

 
     

Robotlösningar

Utbildning

Försäljning