Företaget

Robotcenter Laxå bildades 2006. Huvudägarposten sedan 2008 kontrolleras av LABS AB (Laxå Automationsbyggare).

2013 köpte Almi Invest AB tillsammans med två privata investerare några minoritetsposter i bolaget. Almi Invest gjorde sedan efter ca 5 år exit ur bolaget.

LABS AB ger oss via nätverk tillgång till en stor kompetens och kapacitet inom områden som fixturering, simulering, tillverkning, ytbehandling, wireless communication, condition monitoring etc.

     

Medarbetare

   

Krister Nordlund, VD
Försäljning

073-4000 812
krister@robotcenterlaxa.se

 

 


 
 


Kontaktuppgifter Tekniskt Support


 

  

Per Henberg,  Hjo
Support, Service och Robotteknik

073-8000 836
per@robotcenterlaxa.se

 

 

Ante Lassuri
Robotteknik, El-konstruktion och CE-märkning

070-5659 172
ante@robotcenterlaxa.se


 

  

 

 

 

Lennart Johansson
Support, Service och Robotteknik

073-200 01 74
lennart@robotcenterlaxa.se


 

Stefan Olsson
Försäljning,Support och Service 

073-6795089
stefan@robotcenterlaxa.se


 

    


Kontaktuppgifter HR

 

 

 

Anna Karlsson
Löneadministration

0584-102 90


 

 Certified partner ABB Robotics

 

 

 
     
   

Styrelse

   

Per-Ulrik Wier, Ordförande
Tidigare VD för flera stora bolag med internationell verksamhet.
Under sin tid inom Volvo CE var Per-Ulrik styrelseordförande för ett flertal bolag inom koncernen.
Idag ägnas större delen av tiden åt hel- eller delägda bolag. Utöver detta så sitter P-U som extern styrelseledamot i ett flertal bolag.

www.wiergroup.se


     

Pär Jinnestrand
Företagare och entreprenör i Örebro län samt hälftenägare i Fratrumgruppen som har verksamhet inom branscherna fastighetsmäkleri, fastigheter, restaurang samt lättare industri. Styrelseledamot i egna bolag samt i två delägda bolag.

www.fratrum.se

 
     

 
     

Krister Nordlund
VD för RobotCenter Laxå AB. Tidigare inom ABB Robotics.
Mer än 20 års erfarenhet inom robotteknik.

 
     

Robotlösningar

Utbildning

Försäljning